Kvalitet och miljö

AB Mantorpsköket jobbar dagligen efter uppsatta rutiner gällande IP-certifikat, HACCP och våra egna kvalitetsmål.

IP-Certifikat

AB Mantorpsköket är certifierade enligt standard IP Livsmedelsförädling.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

HACCP är ett internationellt verktyg för att skapa produktsäkerhet, som resulteras med att vi skall sälja ”säker mat”. Genom HACCP-arbetet identifieras möjliga produktrelaterade hälsorisker och styrfunktioner etableras för att eliminera dem innan produkterna når konsument.